Vorup Sogns Menighedspleje

Med hjertet på rette sted, arbejder de frivillige i Vorup Sogns Menighedspleje  for at hjælpe økonomisk trængte familier i sognet med at få en jul, der ligner alle andres. Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre.

Modtager:Vorup Sogns Menighedspleje
Støttebeløb:10.000 kr.
Sted:Danmark
År:2019
Website:http://www.johanneskirken.dk/N%C3%B8rkleklub.14.aspx