Privatlisvpolitik

Poul Erik Bech Fonden er underlagt lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor?

Her kan du se, hvordan Poul Erik Bech Fonden registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give, når du søger på hjemmesiden www.poulerikbechfonden.dk.

Når du selv afgiver oplysninger i en elektronisk fondsansøgning bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Ansøgninger som får afslag slettes senest 12 måneder fra modtagelsen af ansøgningen.

Ansøgninger som godkendes slettes senest 10 år efter donationen blev overrakt.  

Oplysninger, som du selv indtaster

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, herunder personoplysninger.

De oplysninger, du bliver bedt om at indtaste, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’, herunder fortrolige oplysninger.

Da Poul Erik Bech Fonden efter skattekontrolloven er indberetningspligtig til SKAT for alle uddelinger, den foretager, bliver du som privatperson eller forening bedt om at angive dit CPR-nummer/CVR-nummer i ansøgningsskemaet, ligesom du bliver bedt om at angive bankoplysninger.

Som ansøger samtykker man i forbindelse med indleveringen af sin ansøgning, uanset om dette sker elektronisk eller på anden vis, til at være indforstået med, at Poul Erik Bech Fonden opbevarer ansøgerens indtastede oplysninger i ovenfor nævnte tidsperioder.

Hvem bruger oplysningerne?

Poul Erik Bech Fonden videregiver oplysninger til offentlige myndigheder (SKAT) via Danske Forvaltning, Bestyrelsen i Poul Erik Bech Fonden samt EDC Poul Erik Bech koncernen i de tilfælde, hvor en ejendomsmægler i EDC Poul Erik Bech er repræsentant for fonden og overrækker donationsbrevet.

Herudover videregiver Poul Erik Bech Fonden ikke oplysninger til tredjeparter, medmindre lovgivningen kræver, at data videregiveres til myndighederne.

Links

Poul Erik Bech Fondens hjemmeside har links til eksterne hjemmesider. Poul Erik Bech Fonden kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til, eller indholdet af hjemmesider, der linker til Poul Erik Bech Fondens hjemmeside. Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du forlader Poul Erik Bech Fondens hjemmeside.

Dine rettigheder

Du har efter databehandlingsforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne omfatter:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse mod behandling af dine data
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder bedes du henvende dig til Poul erik Bech Fonden på info@poulerikbechfonden.dk.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandlier dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.