Vi støtter dem, der gør en forskel for andre

I juni 2015 forærede Poul Erik Bech 60% af aktierne i sin ejendomsmæglervirksomhed til Poul Erik Bech Fonden. Oprettelsen af fonden sikrer, som det er kendetegnet for langt større danske, fondsejede virksomheder, et godt grundlag for at tænke langsigtet og dermed også medvirke til at sikre virksomhedens beståen.  Gennem overskuddet i mæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech støtter fonden foreninger, hvor frivillige ildsjæle gør en forskel for børn.

Poul Erik Bech Fonden ønsker primært at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid, hjælper børn og unge med problemer, eller støtter familier, der ikke har mange midler i hverdagen.

Ved udvælgelsen af projekter lægger Poul Erik Bech Fonden vægt på, at frivillige kræfter er involveret, og at støtten gives direkte til slutbrugeren og derfor ikke dækker administration eller løn. Fonden ønsker at være med til at skabe glæde og lyspunkter og være en aktiv del af de lokalsamfund, som vi er en del af.

Ansøgninger til fonden indsendes via det elektroniske ansøgningsskema her.