Kunst og bygningskulturarv

En del af Poul Erik Bech Fondens formål er også at støtte kulturelle aktiviteter. Vi ønsker at støtte kunstnere i at udøve deres kunst, bl.a. gennem vores årlige kunstpris. Vi støtter også bevaring af bygningskulturarv, primært i omegnen af Poul Erik Bechs hjemstavn, Varde.

Hvad støtter Fonden ikke?

  • Personlige legater til forbedring af egen økonomi samt kursus-, rekreations- og kurophold
  • Studierejser for grupper
  • Studier
  • Børnehaver, vuggestuer og forsamlingshuse
  • Bygge- og restaureringsprojekter vedrørende ejendom, hvor offentligheden ikke har adgang. Restaureringsprojekter støttes primært i omegnen af stifterens hjemstavn, Varde.
  • Projekter, der har karakter af at være støtte til løbende drift eller administration
  • Erhvervsmæssig virksomhed

Se eksempler på kulturelle aktiviteter vi har støttet her:

Se flere kulturelle aktiviteter, vi tidligere har støttet her.