Kulturelle og kunstneriske formål

En del af EDC Poul Erik Bech Fondens formål er at støtte kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Herunder er nogle af de projekter vi giver eller har givet støtte til:

POUL ERIK BECH FONDENS KUNSTPRIS

Fonden ønsker at give støtte til udøvende kunstnere, bl.a. gennem vores årlige kunstpris.

Prisen består af to studierejselegater til udlandet til to afgangsstuderende eller -grupper på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Prisen uddeles i forbindelse med den årlige afgangsudstilling på baggrund af dimittendernes værkbidrag til udstillingen. Studierejselegaterne gives med formålet om at bidrage til karriereudviklingen for modtagerne, ved at drage inspiration fra udlandet.

Studierejselegaterne gives til de to modtagere af kunstprisen og består af to legater, på henholdsvis 50.000 kr. og 25.000 kr., som er blevet uddelt hvert år siden 2018.

Den skiftende jury består af tre erfarne og anerkendte profiler fra den danske kunstscene/-branche.

Læs mere om prisen og modtagerne af priserne nederst på siden.

BYGNINGSKULTURARV

Vi støtter også bevaring af bygningskulturarv, primært i Poul Erik Bechs hjemstavn, Varde.

Vi mener, at en attraktiv bys udvikling forudsætter, at den bevarer sin bygningskulturelle arv. Derfor har vi også valgt at støtte bevaringsarbejdet i Varde. Det har resulteret i, at byen i dag har fået en del af sin oprindelige vestjyske charme tilbage.
I samarbejde med Varde Kommune, Din Forsyning m.fl. er de brostensbelagte gader blevet genetableret og de oprindelige Varde-gadelamper er blevet opstillet. Gadeskilte, husnumre, skraldespande, bænke, kloakdæksler m.m. er desuden blevet udskiftet, så de passer til stilen.

Målet har været at skabe endnu større glæde for byens borgere samt tiltrække turister og handlende, netop på grund af disse særlige kvaliteter indenfor bygningskulturarv og kunst.

Læs mere her:  Forside – Bevar Varde og Renovera A/S