Poul Erik Bech Fondens historie

Poul Erik Bech Fonden blev oprettet den 9. juni 2015 af Poul Erik Bech på hans firmas 37 års jubilæumsdag. Men allerede siden midten af 1980´erne har Poul Erik Bechs virksomhed gennem ”Hjælpefonden for nuværende og tidligere ansatte i ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech” samt ”Ketty og Poul Erik Bechs almene fond” været optaget af at bakke op om virksomhedens medarbejdere og at yde støtte til almennyttige projekter i Danmark.

Her er et overblik over milepæle for EDC Poul Erik Bech og Poul Erik Bech Fonden:

2021

Samarbejde med Dansk Folkehjælp vedr. Skolestartshjælp

I 2021 besluttede fonden, at de over de næste 5 år vil donere 6. mio. kr. til Dansk Folkehjælp og deres projekt, Skolestartshjælp. Formålet med projektet er at give børn en god start på skolelivet, hvor de på den første dag er i økonomisk ligestillet med deres klassekammerater. Siden projektets start har flere tusinde børn modtaget skolestartshjælp. Skolestartshjælp består bl.a. af en skoletaske, drikkedunk og madkasse, penalhus, let-læsebøger, en tablet og gavekort til køb af nyt tøj og læringsmidler.

2016

Samarbejde med BROEN Danmark

Siden 2016 har fonden støttet BROEN Danmark, der brænder for at gøre en forskel for børnefamilier i lokalområdet, og sætter en ære i at få børn til at blive en del af det lokale foreningsliv. BROEN Danmark har 33 lokalafdelinger og hjælper børn mange steder i landet. Siden samarbejdet i 2016 har fonden støttet BROEN Danmark med i alt 5.500.000 kr. Fonden støtter fortsat foreningen og har senest givet en donation i 2023.

2015

Poul Erik Bech Fonden stiftes og generationsskiftet sikres

Et længe planlagt generationsskifte etableres gennem overdragelse af 60% af aktierne i virksomheden EDC Poul Erik Bech Holding A/S til Poul Erik Bech Fonden og 30% til datteren Jane Bech. Stifteren Poul Erik Bech bevarer de resterende 10%.

2014

Virksomheden flytter til Bremerholm 29, København

Ejendommen Bremerholm 29, der er en af de markante bygninger i finansdistriktet i København City, erhverves som nyt domicil for virksomheden.

1989

Den første filial etableres på Frederiksberg

Lovgivningen for drift af ejendomsmæglervirksomhed bliver ændret så banker, sparekasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber får lov til at købe ejendomsmæglervirksomheder og i den forbindelse får også ejendomsmæglerne mulighed for at etablere mere end et forretningssted.

1978

Ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech etableres

På adressen Nørre Voldgade 104, København etableres virksomheden med Jørgen Jørgensen som eneste medarbejder. De 2 kender hinanden fra Kjøbenhavns Handelsbanks hovedsæde, hvor de mødte hinanden i 1970.

1948

Poul Erik Bech født

Grundlægger af virksomheden EDC Poul Erik Bech, bliver født i Rækker Mølle nord for Skjern i 1948. Familien flytter en del rundt i Vestjylland, men inden skolestart flytter de til Varde, hvor Poul Erik Bech har hele sin skolegang og kommer i lære i Handelsbanken i 1966, og fra 1970 til han etablerer mæglervirksomhed, arbejder han i Handelsbankens hovedsæde i Holmens Kanal og slutter der som prokurist.