Vi støtter dem, der gør en forskel for andre

Henvendelser til Fonden vedrørende en specifik ansøgning skal ske via vores ansøgningsskema. Klik på knappen nederst for at gå til ansøgningsskema, hvor en bruger oprettes for at søge om støtte.

Poul Erik Bech Fonden ønsker primært at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid, hjælper børn og unge med problemer, eller støtter familier, der ikke har mange midler i hverdagen. 

Ved udvælgelsen af projekter lægger Poul Erik Bech Fonden vægt på, at frivillige kræfter er involveret, og at støtten gives direkte til slutbrugeren og derfor ikke dækker administration eller løn. Fonden ønsker at være med til at skabe glæde og lyspunkter og være en aktiv del af de lokalsamfund, som vi er en del af.

Indstillingsnævnet behandler løbende alle henvendelser og sørger for at kun ansøgninger, der falder indenfor fundatsens rammer og uddelingsstrategi indstilles til bestyrelsen.

Her kan du se alle de almennyttige formål, vi tidligere har støttet.

Hvad støtter Fonden ikke?

  • Personlige legater til forbedring af egen økonomi samt kursus-, rekreations- og kurophold
  • Studierejser for grupper
  • Studier
  • Børnehaver, vuggestuer og forsamlingshuse
  • Bygge- og restaureringsprojekter vedrørende ejendom, hvor offentligheden ikke har adgang. Restaureringsprojekter støttes primært i omegnen af stifterens hjemstavn, Varde.
  • Projekter, der har karakter af at være støtte til løbende drift eller administration
  • Erhvervsmæssig virksomhed