Vorup Sogns Menighedspleje

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Vorup Sogns Menighedspleje er et godt eksempel herpå. Med hjertet på rette sted, arbejder de frivillige for at hjælpe økonomisk trængte familier i sognet med at få en konfirmation eller jul, der ligner alle andres.

Modtager: Vorup Sogns Menighedspleje
Støttebeløb: 15.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020
Website: https://www.johanneskirken.dk/