Ventilen, Sønderborg

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Ventilen i Sønderborg er en forening for unge i alderen 15-25 år, der alle gerne vil føle sig mindre ensomme. På Ventilen kan de unge ’bare’ være sig selv. De frivillige sørger for, at alle er med i fællesskabet, og at alle bliver set og hørt. Derudover sørger de for at få styrket de unges selvtillid eller øvet nogle af de sociale ting, der synes svære.

Modtager: Ventilen
Støttebeløb: 25.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://ventilen.dk/soenderborg/