Stevnsgade Basketball

Stevnsgade Basketball er en forening med mange frivillige kræfter, som brænder for at gøre et stort stykke arbejde og bidrager positivt til lokalsamfundet på Nørrebro. Gennem fælles arrangementer og socialt samvær skabes relationer og sammenhold på tværs af hold, niveau, alder og baggrund. Poul Erik Bech Fonden vil gerne påskønne klubbens arbejde med en donation på 10.000 kr. Donationen er møntet på et projekt, hvis formål er at få børn og unge fra Københavns Nord- og Nordvest-kvarterer, som aldrig har dyrket foreningsidræt før, til at dyrke organiseret foreningsidræt i Stevnsgade Basketball med de positive effekter, som det vil have i forhold til aktivering og integration.

Modtager: Stevnsgade Basketball
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Nørrebro, København, Danmark
År: 2017
Website: http://sbbk.dk