Skomagerens Hus

Skomagerens Hus er et værested, der har eksisteret siden 1997 og er en del af Center for Socialpsykiatri Lolland. Det retter sig mod borgere over 18 år, som har sindslidelser eller er psykisk sårbare, og har bl.a. til formål at give støtte gennem sociale fællesskaber, kreative og fysiske aktiviteter og kulturelle oplevelser. Det skal være med til at skabe personlige netværk og sociale kontakter samt medvirke til at minimere angst og ensomhed, så den enkelte opnår bedre livskvalitet. Poul Erik Bech Fonden har valgt at støtte værestedet med en donation på 10.000 kr., som vil blive brugt på det årlige julearrangement.

Modtager: Skomagerens Hus
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Rødby, Danmark
År: 2017
Website: https://www.lolland.dk/Borger/Omsorg-og-stoette/VAeresteder-til-borgere-med-sindslidelser.aspx