Selvhjælp Silkeborg

Foreningen hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, f.eks. sorg, sygdom og skilsmisse, med at genfinde livsmod og glæde via selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler, hvor mødet med ligestillede skaber grobund for givtige samtaler. Fonden har valgt at støtte Selvhjælp Silkeborg med en donation på 10.000 kr., som har været med til at finansiere indretningen af et særligt børne-unge rum.

Modtager: Selvhjælp Silkeborg
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Silkeborg, Danmark
År: 2017
Website: http://www.selvhjaelpsilkeborg.dk/