SAM foreningen

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter initiativer, der har til formål at gøre en forskel for andre. SAM foreningen er et godt eksempel herpå. Foreningen hjælper udsatte borgere i Randers Kommune ved at arrangere ugentlige aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er sociale aktiviteter og motion. Foreningen hjælper borgerne til et bedre liv, og gør essentiel forskel for mange mennesker.

Med en donation på kr. 20.000 vil EDC Poul Erik Bech Fonden gerne påskønne foreningens store frivillige arbejde og medvirke til, at udsatte borgere fra Randers Kommune kan få nogle oplevelsesrige dage, der kan medvirke til, at de kan opnå personlige sejre og føle sig set og hørt.

Modtager: SAM foreningen
Støttebeløb: 20.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2023
Website: https://samforeningen.dk/