Røde Kors Køge

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Røde Kors Køge vil i år gerne afholde en julefest for pt. 21 familier, der er tilknyttet deres aktiviteter: familie netværk, familievenner og Q-net, som er for kvinder og børn, som har været på krisecenter, eller været udsat for vold. Foreningen ved at det betyder meget, at de frivillige vil gøre en ekstra indsats i forbindelse med afholdelse af julefest. De ved, at de familier som kommer hos dem har meget sparsom økonomi. Røde Kors Køge håber, at de på denne måde kan gøre julen lidt sjovere.

Modtager: Røde Kors Køge
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://koege.drk.dk/