Røde Kors Holbæk

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Røde Kors Holbæk er et godt eksempel herpå. Foreningen har kontakt til ca. 20 flygtningefamilier der er dårligt stillede økonomisk og som ikke er vant til eller har tradition for at holde ferie med aktiviteter med deres børn.

 

Modtager: Røde Kors Holbæk
Støttebeløb: 45.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://holbaek.drk.dk/