Røde Kors Vordingborg

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter initiativer, der har til formål at gøre en forskel for andre. Røde Kors Vordingborg er et godt eksempel herpå. Foreningen har flere gange arrangeret en juletræsfest for flygtningebørnefamilier i Vordingborg Kommune, med det formål at give disse familier en festlig aften og muligheden for at etablere et stærkt netværk med andre familier.

Med en donation på kr. 10.000 vil EDC Poul Erik Bech Fonden gerne påskønne foreningens store frivillige arbejde og medvirke til at skabe et godt integrationsnetværk for flygtninge i Vordingborg Kommune.

Pressemeddelelse:

Røde Kors Vordingborg modtager donation til juletræsfest for flygtningefamilier

En integrationsproces kan være udfordrende, når man flytter til et andet land med et fremmed sprog og kultur. Derfor arbejder Røde Kors Vordingborg aktivt på at gøre denne proces lettere for nye flygtninge og indvandrere med bopæl i Vordingborg, ved at skabe et godt integrationsnetværk. En måde hvorpå foreningen skaber dette netværk, er bl.a. ved at afholde en juletræsfest for flygtningefamilier. EDC Poul Erik Fonden har netop doneret 10.000 kr. til foreningen.

Røde Kors Vordingborg integrationsnetværk handler om at skabe et netværk, hvor udenlandske borgere kan mødes med ligesindede, og modtage støtte til at starte et nyt liv i en ny kultur. Røde Kors tilbyder derfor flygtningefamilier såkaldte netværkspersoner, som er en frivillig ven eller venskabsfamilie, der er med til at give flygtninge en god start på tilværelsen i Danmark. Aktivitetsleder af integrationsnetværket i Røde Kors Vordingborg, Kirsten Rasmussen, udtaler sig således om dette års juletræsfest:

”I samarbejde med Præstø Røde Kors og Vordingborgskolen arrangerer vi igen i år en juletræsfest for flygtningefamilier i Vordingborg Kommune. Vi håber på at kunne samle 200 børn til arrangementet og give dem en god og glædelig oplevelse. Et arrangement som dette er med til at bidrage til en fortsat god integration af flygtningefamilier i kommunen, ved at styrke netværket mellem familierne.”

Juletræsfesten byder på æbleskiver, gaver og naturligvis et juletræ. Arrangementet har bl.a. til formål at introducere deltagerne med forskellige religiøse baggrunde til de traditioner, som vi dyrker i Danmark.

Netværk skaber god integration

Kasper Pedersen, ejendomsmægler og indehaver af EDC Poul Erik Bech Vordingborg, udtrykker stor respekt for foreningens indsats: ”Som flygtningefamilie er der mange nye forhold at skulle forholde sig til, når man flytter til et andet land. For at blive en del af lokalsamfundet og skabe rammerne for et arbejds- og fritidsliv kan det bl.a. kræve, at man skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende. Dette er ofte nemmere at opnå, hvis man har et godt netværk at trække på. Røde Kors Vordingborg hjælper flygtningefamilier i Vordingborg Kommune med at få et stærkt netværk, ved at afholde arrangementer der samler familier. I år afholder de endnu en gang en juletræsfest for flygtningefamilier. Foreningen gør et beundringsværdigt arbejde, og vi er glade for at kunne støtte op om deres initiativ.”

Udover juletræsfesten laver Røde Kors Vordingborg også flere aktiviteter som styrker integrationsnetværket. En af disse aktiviteter er bl.a. torsdagscaféen som tilbyder socialt samvær, lektiehjælp og gode råd. Til caféen kan man få den hjælp og støtte, som man måske ikke har tilgængelig på hjemmefronten. Foreningen tilbyder også rådgivning og hjælp med diverse problemer mht. bolig, skole, daginstitutioner m.m. i samarbejde med kommunens jobcenter.

Modtager: Røde Kors Vordingborg
Støttebeløb: 10.000 kr.
År: 2023
Website: https://vordingborg.drk.dk/