Røde Kors Faxe

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Familienetværket hos Røde Kors Faxe er et godt eksempel herpå. Familienetværket er et initiativ, hvor der afholdes forskellige arrangementer for børnefamilier, som herigennem får et givende fællesskab. Aktiviteterne bidrager på den måde til at mindske den ensomhed og isolation, som mange af familierne har inde på livet.

Med en donation på 15.000 kr. vil EDC Poul Erik Bech Fonden gerne påskønne foreningens store frivillige arbejde og bidrage til foreningens mission om styrke trivslen og livskvaliteten hos børn, unge og familier.

Pressemeddelelse:

Familienetværket i Røde Kors Faxe modtager donation på 15.000 kr.: Fællesskabet som omdrejningspunkt

Socialt samvær er livsnødvendigt for vores trivsel. Det er ikke kun daglig motion og sund kost, som er afgørende for vores fysiske velvære. At vi oplever, at vi er en del af noget større og er integreret med mennesker omkring os, har ligeledes afgørende betydning for vores sundhed. Familienetværket i Røde Kors Faxe er en af de afdelinger, som netop arbejder for at fremme fællesskabet hos børnefamilier. Ved at arrangere forskellige sociale arrangementer, som hermed danner grobund for sociale netværk, er afdelingen med til at mindske den ensomhed og isolation, som mange af familierne har tæt inde på livet. Familienetværket har netop modtaget en donation på 15.000 kr. fra EDC Poul Erik Bech Fonden.

I Familienetværket mødes familierne hver fredag i lige uger til fælles aktiviteter, som de frivillige og familierne er sammen om at planlægge. Det kan være alt fra madlavning til brætspil eller noget helt tredje, og der er plads til store følelser som hverdagsproblemer. Lige så vigtigt er det dog, at netværket kan fungere som et åndehul og fristed fra hverdagen, hvor de tunge tanker kan lægges lidt på hylden. Formand for Røde Kors Faxes bestyrelse, Karen Spring, udtaler:

”Det er tydeligt, at familierne, som kommer til møderne, oplever Familienetværket som et varmt og omfavnende kram midt i hverdagens tumult. Her skabes et trygt rum, hvor glæder og sorger deles uden forbehold. Familierne får nye bekendtskaber i lokalområdet, og der er ingen tvivl om, at det giver værdi for dem, når de får en plads i et større fællesskab”.

”Vi startede Familienetværket tilbage i sommeren 2022 og har siden mødt stor opbakning og deltagelse. Der kommer omtrent 25-30 personer til møderne, hvoraf 4-5 er frivillige, som hjælper med at facilitere aktiviteterne. I den forbindelse hjælper donationen fra EDC Poul Erik Bech os med at finansiere mad, udflugter m.m., så vi sikrer, at økonomi ikke forhindrer nogen i at møde op. Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber – uanset hvad ens økonomiske situation måtte være.

Glæden ved fællesskabet

Familienetværket er et initiativ, som Røde Kors har iværksat i mere end 70 byer rundt omkring i landet. Fællesnævneren er, at netværkene bliver et vigtigt holdepunkt og en udvidet familie, hvorfor der også er mange familier, som bliver ved med at komme til møderne i længere perioder. Partner i EDC Poul Erik Bech Faxe, Christian Skovsager Kaalund, stod for selve overrækkelsen af donationen. Christian udtaler:

”EDC Poul Erik Bech Fonden støtter initiativer, der har til formål at gøre en forskel for andre. Derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening, at vi netop støtter Familienetværket i Røde Kors Faxe. Familienetværket formår at skabe et afgørende sikkerhedsnet for børnefamilier, der står over for udfordringer i deres hverdag. Røde Kors er med til at give disse familier hjælp og støtte til at håndtere livets uforudsigeligheder”. Christian forsætter:

”Det centrale ved Røde Kors arbejde er, at det er etableringen af familiernes sociale netværk, som er i fokus. Vi har behov for fællesskaber, som kan være med til at give livet og hverdagen mening. Særligt i en tid med sociale medier, hvor skærmforbruget i nogen grad har erstattet ansigt-til-ansigt-relationer, tror jeg aldrig, at det har været vigtigere, at vi kommer ud blandt andre mennesker. Her tror jeg virkelig, at Familienetværket kan være med til at gøre en forskel.”

Modtager: Røde Kors Faxe
Støttebeløb: 15.000 kr.
År: 2024
Website: https://www.rodekors.dk/afdelinger/faxe