Red Barnet Sønderborg

Foreningen Red Barnet Sønderborg Lokalafdelings arbejde med at opbygge fællesskaber og skabe kultur udveksling for udsatte børn, flygtningebørn og deres forældre, er med til at gøre en forskel for familier, som har brug for et netværk i deres hverdag.

Modtager: Red Barnet Sønderborg
Støttebeløb: 20.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2019
Website: https://redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/soenderborg-lokalforening/