Pangæa Børneklub

Med deres mange arrangementer og aktiviteter er Pangæa Børneklub med til at give børn og unge fra ressourcesvage familier gode og lærerige oplevelser både kulturelt og sportsligt. Endvidere er de med til at bygge bro mellem de forskellige kulturer.

Modtager: Pangæa Børneklub
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020