Mødrehjælpen Amager

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Mødrehjælpen Amager er et godt eksempel herpå. Foreningens frivillige arbejde går ud på at give tilskud til afholdelse af børnefødselsdage igennem aktiviteten Den Rullende Kagemand.

Med en donation på 30.000 kr. vil EDC Poul Erik Bech Fonden gerne påskønne foreningens store frivillige arbejde og bidrage til foreningens mission om at give tilskud til økonomisk trængende familier i lokalområdet til afholdelse af fødselsdag for kammeraterne, for derved at mindske børnenes følelse af social isolation og stigmatisering.

Pressemeddelelse:

Mødrehjælpen Amager modtager donation på 30.000 kr. til fødselsdagshjælp for økonomisk trængende familier

Fødselsdag er for de fleste børn en festlig og betydningsfuld dag, som bliver fejret med gaver, udflugter, kage og god mad. Det er en helt særlig dag, som mange børn glæder sig til hvert år. Men det er desværre ikke alle, der har mulighed for at få den festlige fødselsdag, som de fortjener. For nogle økonomisk trængende familier kan det være svært at finde økonomisk overskud til de mange udgifter, som er forbundet med en fødselsdag. Men takket være foreninger som Mødrehjælpen Amager, er der hjælp at hente for de udsatte familier. Foreningen har netop modtaget en donation på 30.000 kr. fra EDC Poul Erik Bech Fonden, som skal bidrage til at give økonomisk trængende familier et tilskud til afholdelse af børnefødselsdage.

At være barn i en familie med økonomiske udfordringer er altid svært, og det er specielt svært ved højtider, ferier og mærkedage, hvor økonomisk udsathed tydeligt viser sig. Én helt konkret mærkedag er børnefødselsdage. Hvor de fleste af os ser det som en selvfølge at invitere klassen med hjem til børnefødselsdag, forholder det sig ofte anderledes hos børn i økonomisk trængende familier, hvor midlerne ikke rækker til det, hvilket kan føre til øget risiko for social eksklusion for de pågældende børn.

Rikke Engskov Enslev, bestyrelsesmedlem og fundraiser i Mødrehjælpen Amager, udtaler sig om projektet Den Rullende Kagemand: ”I Mødrehjælpen Amager har vi i mange år givet tilskud til afholdelse af børnefødselsdage igennem aktiviteten Den Rullende Kagemand. Herigennem gives tilskud til økonomisk trængende familier i lokalområdet til afholdelse af fødselsdag for kammeraterne, for derved at mindske børnenes følelse af social isolation og stigmatisering.”

”Den typiske ansøger er enlige forsørgere, og vi giver et tilskud på 500 kr. til børnefødselsdagen. Rent praktisk foregår det således, at vi bestiller en kagemand/kone med barnets navn samt diverse mad og drikke hos Føtex på Amagerbrogade. Herefter afhenter ansøgeren selv varerne hos Føtex ved fremvisning af den bekræftelsesmail, som vi har sendt. Det er frivillige, der varetager alle forespørgsler til Den Rullende Kagemand, og alle penge går dermed ubeskåret til børnefødselsdage. Der er ingen administrations- og/eller driftsomkostninger forbundet hermed.”

Alle børn fortjener en fødselsdag

Dennis Krøier Andersen og Jonathan Gudmundsson, Indehavere i EDC Poul Erik Bech Amagerbro, stod for selve overrækkelsen. De udtrykker stor respekt for foreningen.

Dennis Krøier Andersen siger: ”Mødrehjælpen Amager har i de seneste år oplevet en væsentlig stigning i antallet af ansøgninger til Den Rullende Kagemand. I 2023 kunne foreningen imødekomme i alt 120 ansøgninger, og de forventer det samme antal ansøgninger igen i 2024. Vi er derfor meget beærede over at kunne støtte det gode formål med overskuddet fra EDC Poul Erik Bech og medvirke til, at børn i økonomisk trængende familier får den fødselsdag, som de fortjener.”

Jonathan Gudmundsson deler helt samme begejstring for foreningens flotte, frivillige arbejde: ”EDC Poul Erik Bech støtter foreninger, der gør en forskel for andre, hvilket Mødrehjælpens Lokalforening Amager i allerhøjeste grad gør. Foreningen gør et stort stykke arbejde for at hjælpe økonomisk trængende familier i svære tider med ekstra udgifter. Vi er derfor glade for at kunne medvirke til afholdelsen af 60 børnefødselsdage med en donation på 30.000 kr.”

Modtager: Mødrehjælpen Amager
Støttebeløb: 30.000 kr.
År: 2024
Website: https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/lokalforeninger/sjaelland-og-oerne/lokalforening-amager/