Mellemfolkeligt Samvirkes Sommerskole i Gellerup

Mellemfolkeligt Samvirkes Sommerskole i Gellerup giver børn og unge et frirum uden bekymringer, hvor det er leg, integration og muligheden for at skabe relationer til andre børn og unge.

Modtager: Mellemfolkeligt Samvirke
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020
Website: https://www.ms.dk/frivilligt-arbejde/aarhus/sommerskole-i-gellerup