Krisecenter for kvinder Aalborg

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Krisecenter For Kvinder Aalborg er et godt eksempel herpå. Krisecenterforeningen består af 82 frivillige kvinder, der alle brænder for at gøre en forskel for de voldsramte kvinder og børn, der bor på Krisecenter For Kvinder i Aalborg. De frivillige er med til at arrangere ture og aktiviteter for beboerne, som giver de udsatte kvinder nogle gode oplevelser med sig.

Med en donation på 10.000 kr. vil EDC Poul Erik Bech Fonden gerne påskønne foreningens store frivillige arbejde og bidrage til foreningens mission om at sikre de voldsudsatte kvinder og børn, der opsøger krisecentret, den bedst mulige hjælp samt gode minder.

Pressemeddelelse

Krisecenter For Kvinder Aalborg modtager donation på 10.000 kr. til udflugter med forplejning for voldsramte kvinder og deres børn

Hvert år udsættes mere end 118.000 kvinder for vold i nære relationer. Det kan være svært for mange kvinde at svare på, om man reelt er udsat for vold. Derudover kan det være vanskeligt at handle på den vold man udsættes for. Hos Krisecenter For Kvinder Aalborg står de altid parat til at rådgive og vejlede kvinder, der er udsat for vold eller har mistanke herom. Foreningen har netop modtaget en donation på 10.000 kr. fra EDC Poul Erik Bech Fonden til at finansiere udflugter med forplejning for de voldsramte kvinder og deres børn. 

Krisecenterforeningen består af 82 frivillige kvinder, der alle brænder for at gøre en forskel for de voldsramte kvinder og børn, der bor på Krisecenter For Kvinder i Aalborg. De frivilliges opgave er at være omsorgspersoner for kvinderne og børnene på krisecentret. Omsorgspersonerne er de varme hænder og de lyttende ører. Derudover er de frivillige med til at arrangere ture og aktiviteter for beboerne, som giver de udsatte kvinder og deres børn nogle gode oplevelser med sig.

Karina Kidmose, frivillig koordinator hos Krisecenter For Kvinder Aalborg, udtaler sig om foreningens arbejde: ”Krisecenterforeningen har til formål at understøtte krisecentret i Aalborg og hjælpe med at bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn. Hvis man som kvinde har været udsat for vold, trusler om vold eller har mistanke herom, kan man henvende sig til krisecentret på telefon, mail eller ved personligt fremmøde på vores adresse. Man behøver ikke nødvendigvis at tage ophold på krisecentret, da man også kan modtage uforpligtende rådgivning. Samtalen kan sagtens være anonym, og vi registrer ikke noget uden forudgående aftale med den pågældende kvinde.”

”En rådgivningssamtale fører nogle gange til en indflytning på krisecentret. I andre situationer kan en rådgivningssamtale føre til et rådgivningsforløb, hvor man over tid kommer til flere samtaler. Vi ser, at kvinderne og deres børn har stor glæde af aktiviteter, der lader dem være i nuet, og hvor fokusset er på glade og sjove stunder. Derfor er vi meget glade for donationen fra EDC Poul Erik Bech Fonden, der gør det muligt for os at tage kvinderne og deres børn med på uforglemmelige ture.”

Et pusterum fra hverdagens frygt

Frank Jensen, direktør og partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, og Jesper Lunau, Indehaver af EDC Poul Erik Bech Aalborg, stod for selve overrækkelsen af donationen, hvilket de var meget beærerede over. Frank Jensen udtaler:

”En del af de frivilliges arbejde i Krisecenter For Kvinder Aalborg er at give krisecentrets beboere nogle gode oplevelser med sig. Derfor er vi utrolig taknemmelige for at kunne bidrage til, at der bliver arrangeret udflugter med forplejning for krisecenterets beboere. Succeskriteriet ved disse udflugter er at kunne skabe et pusterum fra hverdagens frygt for de udsatte kvinder og børn.”

Jesper Lunau deler selv samme begejstring for krisecentrets flotte, frivillige arbejde:
”EDC Poul Erik Bech Fonden støtter foreninger, der gør en forskel for andre, hvilket Krisecenter For Kvinder Aalborg i høj grad lever op til. Krisecentret arbejder på højtryk for at opfylde deres målsætning om at sikre de voldsudsatte kvinder og børn, der opsøger krisecentret, den bedst mulige hjælp. Denne målsætning opnår de gennem deres grundige arbejde, som er bygget på værdier som respekt, engagement, professionalisme, tryghed og anerkendelse.”

 

Modtager: Krisecenter for kvinder Aalborg
År: 2024
Website: https://kvindekrisecentret.dk/