Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg er et godt eksempel herpå. Foreningen uddeler julehjælp sammen med sognene, som er medlem af Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg.

Modtager: Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
Støttebeløb: 40.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://www.kirkernessocialearbejde.dk/