Julemærkehjemmene

Vi vælger at støtte Julemærkehjemmene igen i år, fordi de gør en kæmpe forskel for udsatte børn og unge i Danmark. Mobning, ensomhed og lavt selvværd er det, størsteparten af børnene har med sig i bagagen, når de ankommer til et Julemærkehjem. Det får de hjælp til at ændre. Det er målet, at børnene bliver en del af et fællesskab på Julemærkehjemmene, hvor de oplever sammenhold, støtte og omsorg. Og resultaterne viser, at opholdet forbedrer børnenes selvopfattelse, humør og livskvalitet markant.

Vores donationer til Julemærkehjemmene:

2016: 150.000 kr.

2017: 150.000 kr.

2018: 150.000 kr.

2019: 250.000 kr.

Kontakt

Jane Bech, direktør, Poul Erik Bech Fonden, tlf. 27 57 34 62, jab@poulerikbechfonden.dk

Modtager: Julemærkehjemmene
Støttebeløb: 250.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020
Website: https://www.julemaerket.dk/