HOME-Start Odense

HOME-Start vil afholde forskellige værksteder på Kulturmaskinen i Odense for udsatte børnefamilier tilknyttet foreningen. Aktiviteterne tager udgangspunkt i forebyggelse af ensomhed ved at skabe et fællesskab for de sårbare børnefamilier med kulturen som samlingspunkt.

Modtager: HOME-Start Odense
Støttebeløb: 22.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://home-start.dk/lokalafdeling/odense/