HOME-Start Familiekontakt i Nordvestsjælland

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. HOME-Start Familiekontakt Nordvestsjælland er et godt eksempel herpå. Siden jul har en del af de familier foreningen støtter, haft meget vanskeligt ved at få økonomien til at slå til. Børn der er hjemme fra institution eller skole koster mere på madbudgettet. Kendetegnende for de fleste af de familier foreningen støtter er, at deres netværk er mangelfuldt eller ikke eksisterende. Måltidskasser vil være en konkret lettelse i hverdagen. Både et økonomisk bidrag og en konkret praktisk håndsrækning i en meget presset tid.

Modtager: HOME-Start Familiekontakt Nordvestsjælland
Støttebeløb: 50.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://nordvestsjaelland.home-start.dk/