Højnæskirken Rødovre

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Frimenigheden Kristent Fællesskab i Rødovre er et godt eksempel herpå. Igennem mange år har deres frivillige sørget for at pakke og dele julehjælp ud i Rødovre, og de forventer i år at kunne hjælpe ca. 250 familier/husstande. I år laver de flere arrangementer op til jul, hvor folk kan komme til diverse foredrag og komme forbi til en snak. En del af dette er henvendt mod børnefamilierne og en anden del er henvendt mod ensomme.

Modtager: Højnæskirken i Rødovre
Støttebeløb: 25.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://www.kristentf.dk/