Helsingør Håndbold – Special Kids

Alle de aktive bag Special Kids i Helsingør har gjort det muligt for børn og unge med et handicap at få nogle gode timer og smil sammen omkring deres fælles interesse – håndbolden. I Poul Erik Bech Fonden ønsker vi at støtte foreninger med frivillige ildsjæle, som gør en forskel for børn. Holdet Special Kids er et godt eksempel herpå.

Modtager: Helsingør Håndbold - Håndboldholdet Special Kids
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2018
Website: https://www.helsingorhaandbold.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx