Gladsaxe Frivillige Julekomite af 2016

Bag Gladsaxe Frivillige Julekomite af 2016 står nogle frivillige kræfter, som gør et stor stykke arbejde for at gøre hverdagen bedre for værdigt trængende familier i Søborg. Poul Erik Bech fonden har valgt at støtte foreningen med en donation, så ca. 150 børnefamilier, som hvert år tilgodeses, kan klare julens ekstra udgifter.