Gladsaxe Frivillige Julekomite af 2016

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Familier som får hjælp af Gladsaxe Frivillige Julekomite af 2016 kan ikke selv søge julehjælpen. Det er socialrådgivere, læger, sundhedsplejersker, præster og lærere, der indstiller familier til julehjælp, og Julekomitèens forretningsudvalg foretager herefter en nøje vurdering af indstillingerne samt en fordeling af de indkomne midler. Sidste år hjalp foreningen 127 familier.

Modtager: Gladsaxe Frivillige Julekomite af 2016
Støttebeløb: 25.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://www.gladsaxebladet.dk/2018/01/127-familier-fik-julehjaelp/