Gestus

Via MentorGestus får børn og unge fra trængte familier lektiehjælp og styrker deres faglige kompetencer, så de står stærkere.

Modtager:MentorGestus
Støttebeløb:20.000 kr.
Sted:Danmark
År:2020
Website:http://www.gestusnord.dk/nord.aspx