Gestus

Via MentorGestus får børn og unge fra trængte familier lektiehjælp og styrker deres faglige kompetencer, så de står stærkere.

Modtager: MentorGestus
Støttebeløb: 20.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020
Website: http://www.gestusnord.dk/nord.aspx