Foreningen Medusa

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Foreningen Medusa – et liv uden vold, er en frivillig forening, der gennem 11 år har tilbudt gratis anonym rådgivning for kvinder og pårørende, der har vold i nære relationer tæt inde på livet.
Foreningen Medusas tilbud og ambition er at nå endnu flere der er udsat for vold – herunder børnene – og forebygge ophold på Krisecenter. Det at medvirke til at børnene i familierne lider mindre – og kan komme ud af voldens spiral – og vokse op under trygge forhold.

Modtager: Foreningen Medusa
Støttebeløb: 25.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://etlivudenvold.dk/