Foreningen Dragekompagniet

Formålet med Foreningen Dragekompagniet er at tilbyde og udvikle socialt og kulturelt udviklende aktiviteter for børn og unge, der befinder sig i udsatte sammenhænge. Det kan fx. være fysisk og psykisk syge børn og unge, børn af fysisk og psykisk syge forældre, børn i belastede miljøer og boligområder, børn anbragt udenfor hjemmet, børn i flygtninge- og andre krisecentre og børn af fængslede forældre.

Modtager: Foreningen Dragekompagniet
Støttebeløb: 25.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2019
Website: https://dragekompagniet.dk/