Forening for Børn og unge med Handicap – og deres Familier (FBHF)

Forening for Børn og unge med Handicap – og deres Familier (FBHF) arbejder for at skabe bedre vilkår for børn og unge med handicap og laver ved frivilligt arbejde forskellige arrangementer og aktiviteter, hvor børn med handicap og deres familier er i fokus. Poul Erik Bech Fonden ønsker at større denne indsats med en donation på 50.000 kroner.

Modtager: Forening for Børn og unge med Handicap - og deres Familier (FBHF)
Støttebeløb: 50.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2017
Website: http://fbhf.dk/