Chr. D. IX´s børnehjem

I Poul Erik Bech Fonden ønsker vi at bakke op om mennesker, der møder andre med åbne arme og som har hjertet på rette sted. Chr.IX’s børnehjem er er godt eksempel herpå, og det har vi valgt at påskønne med en donation på 50.000 kr. til børnehjemmet, som skal anvendes til aktiviteter, der støtter op om fællesskabet i form af udflugter, arrangementer, hyggedage/-aftener for børnene.

Modtager: Chr. D. IX´s børnehjem
Støttebeløb: 50.000 kr.
Sted: Aarhus, Danmark
År: 2016
Website: http://doegncentret.dk/chr-ix-s-boernehjem/