Café Ung i Tune

Via frivillige kræfter sikrer Café Ung i Tune, at unge i byen har nogen sikre rammer at mødes i. Poul Erik Bech Fonden ønsker at støtte op om foreninger med frivillige ildsjæle, der bidrager positivt til lokalsamfundet. Her er Café Ung i Tune et godt eksempel. Deres indsats har fonden valgt at påskønne med en donation på 10.000 kr., som efter foreningens ejet ønsker går til finansiering af fællesspisning.

Presseomtale:

TUNEPOSTEN: “10.000 fra EDC til café Ung i Tune”

Modtager: Café Ung i Tune
Støttebeløb: 10.000 kr.
Sted: Tune, Danmark
År: 2016
Website: https://www.facebook.com/ungitune/