BROEN DANMARK

Vi vælger at støtte BROEN Danmark igen, fordi de virkelig gør en stor forskel for børn og unge over hele landet. Når man taler med de frivillige i BROEN, er man ikke et sekund i tvivl om, at de har hjertet på rette sted. De engagerer sig og glæder sig, hver gang et barn får succes. Vi vil gerne støtte dem, der gør en forskel for børn, og her er BROEN Danmark et rigtig godt eksempel.

Ikke alle familier har økonomisk råderum til, at deres børn kan gå til sport og andre aktiviteter i fritiden. Her kommer BROEN Danmarks frivillige ildsjæle ind i billedet. De brænder hver især for at gøre en forskel for børnefamilier i lokalområdet, og de sætter en ære i at få børn til at blive en del af det lokale foreningsliv. Gennem BROEN får børnene støtte til kontingent og udstyr, så de kan være sammen med andre børn og unge og dyrke deres fritidsinteresser, som for eksempel sport, spejder og musik. Og det koster mange penge. I gennemsnit koster det 2.000 kr. pr barn om året i støtte til kontingent og udstyr.

 

Donationen fra Poul Erik Bech Fonden vil være med til at sikre en kontinuerlig hjælp til udsatte børn og unge. Det koster i snit 2.000 kr. pr barn om året i støtte, så med denne økonomiske håndsrækning kan vi hjælpe mange hundrede børn flere end tidligere.  Vores frivillige over hele landet hjælper børn og unge, som står uden for foreningslivet, til at få et aktivt fritidsliv i et positivt fællesskab i lokalsamfundet,” udtaler Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark. BROEN Danmark har 30 lokalafdelinger og hjælper således børn mange steder i landet.

I 2018, 2019, 2020 og 2021 fik i alt 5.000 børn og unge støtte gennem BROEN til at være en del af det fantastiske forenings- og fritidsliv, som findes lokalt. Mere end 200 frivillige over hele landet står for den afgørende forskel for børnene med at skabe muligheden for en aktiv fritid.

Kontakt
Erik Haumann, sekretariatsleder BROEN Danmark, tlf. 28 59 80 10, erik@broen-danmark.dk

Jane Bech, direktør, Poul Erik Bech Fonden, tlf. 27 57 34 62,  jab@poulerikbechfonden.dk

 

Modtager: BROEN DANMARK
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2021
Website: https://broen-danmark.dk/