Børns Voksenvenner Silkeborg

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter frivillige foreninger og projekter, som gør en forskel for andre. Børns Voksenvenner Silkeborg er et godt eksempel herpå. Foreningen støtter børn fra familier med sociale udfordringer og få ressourcer ved at etablere venskaber mellem børnene og en ressourcestærk voksen, som har tid og overskud til at fokusere på barnet. Voksenvennen sørger for at skabe gode oplevelser, stabilitet og tryghed for barnet, hvilket styrker barnets selvtillid og selvværd.

Med en donation på 10.000 kr. vil EDC Poul Erik Bech Fonden gerne påskønne foreningens meningsfulde arbejde og bidrage til, at børn og deres voksenvenner får nogle gode oplevelser i samvær med andre.

Pressemeddelelse:

Børns Voksenvenner Silkeborg modtager donation på 10.000 kr. til aktiviteter og udflugter for børn og deres voksenvenner.

For børn der kommer fra familier med sociale udfordringer og få ressourcer, kan det være svært at finde sig til rette i tilværelsen. Disse børn oplever ofte en mangel på sociale fællesskaber og tryghed, hvilket i værste tilfælde kan føre til mistrivsel og ensomhed. For at undgå dette arbejder foreningen, Børns Voksenvenner Silkeborg, på at skabe et trygt og socialt netværk for disse børn. Foreningen har netop modtaget en donation på 10.000 kr. fra EDC Poul Erik Bech Fonden til aktiviteter og udflugter for udsatte børn, som de kan opleve sammen med deres voksenvenner.

Børns Voksenvenner Silkeborg laver et meningsfuldt arbejde, hvor de hjælper med at etablere venskaber mellem børn med ekstra behov og voksne, der ønsker at hjælpe børnene godt på vej. Foreningen giver udsatte børn et stærkt fællesskab ved at arrangere aktiviteter og udflugter sammen med deres voksenvenner. Disse udflugter kan være alt fra at besøge forlystelses-, aktivitets- og dyreparker til kanoture, spilledage, julekomsammen og sommerfester.

Bestyrelsesmedlem i foreningen, Elisabeth Vad, udtaler sig således om den positive effekt, som en voksenven kan have på et udsat barn: ”Det kan give børnene mod, livsglæde og selvværd at skabe et venskab med en voksen, der har tid og overskud til at fokusere på barnet. Voksenvennen sørger for at skabe gode oplevelser og trygge rum for barnet, hvilket styrker barnets selvtillid og selvværd. Fælles sociale aktiviteter og gode oplevelser knytter venskaberne mellem barnet og den voksne samt giver mulighed for social udvikling for begge parter. Vi er meget glade for donationen fra EDC Poul Erik Bech Fonden der gør det muligt for børn og deres voksenvenner at få nogle minderige oplevelser.”

Stabilitet og tryghed i hverdagen

Afdelingsleder og ejendomsmægler i EDC Poul Erik Bech Silkeborg, Søren Knap, påskønner foreningens arbejde, der skaber en forskel for andre:
”Det har en særlig værdiskabende effekt på barnet at have kontakt til en rollemodel, som man kan dele sine tanker og følelser med i alt fortrolighed. Det er nemlig ikke nødvendigvis alt man kan dele med sine forældre eller forsørger, og derfor kan det have store fordele at have en voksenven, som man kan snakke med. Barnet og voksenvennen mødes typisk 2-4 gange om måneden, hvilket skaber et frirum fra den til tider frustrerende hverdag. Her er det relationen og nærværet, der er i centrum, hvilket kan give barnet både tryghed og øget selvværd.”

Foreningen har siden 1990 dannet venskaber mellem børn og deres voksenven på baggrund af en systematiseret og grundig matchproces, så begge parter i venskabet er trygge og tilfredse. Foreningen er særlig opmærksom på at skabe stabilitet og tryghed i hverdagen for de udsatte børn, og derfor er det afgørende for foreningen at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Foreningen har hjertet på rette sted og vi er glade for at kunne støtte op om dem og deres gode arbejde.

Modtager: Børns Voksenvenner Silkeborg
Støttebeløb: 10.000 kr.
År: 2024
Website: https://voksenven.dk/