Børns Voksenvenner, Køge

Hos Børns Voksenvenner i Køge arbejdes der målrettet for at hjælpe børn og unge, som har et spinkelt voksen-netværk. De frivillige Voksenvenner gør en stor indsats og fungerer som en ekstra fortrolig voksen samt rollemodel for børnene, og er med til at give børnene oplevelser, som højner deres livsglæde og selvtillid.

Modtager: Børns Voksenvenner Køge
Støttebeløb: 15.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2019
Website: https://voksenven.dk/index.php/koege