Børns Voksenvenner i Roskilde

Poul Erik Bech Fonden har valgt at påskønne foreningens frivillige arbejde med finansiering af aktiviteter for børn og voksenvenner. Børns Voksenvenner arbejder målrettet for at hjælpe børn og unge, som har et spinkelt voksen-netværk. De frivillige Voksenvenner gør en stor indsats og fungerer som en ekstra fortrolig voksen samt rollemodel for børnene.

Modtager: Børns Voksenvenner i Roskilde
Støttebeløb: 15.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020
Website: https://dit-roskilde.dk/foreninger/familie/boerns-voksenvenner-roskilde/