Børns Voksenvenner, Aalborg

Børns Voksenvenner i Aalborg er et godt eksempel på en frivillig forening, som arbejder målrettet for at hjælpe børn og unge, der har et spinkelt voksen-netværk. De frivillige Voksenvenner gør en stor indsats og fungerer som en ekstra fortrolig voksen samt rollemodel for børnene, og er med til at give børnene oplevelser, som højner deres livsglæde og selvtillid.

Modtager: Børns Voksenvenner Aalborg
Støttebeløb: 20.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2019
Website: https://voksenven.dk/aalborg