Barnets Blå Hus

Barnets Blå Hus i Aalborg er et frit mødested for børn, der vokser op i familier med særlige udfordringer i form af stof- eller alkoholmisbrug. Den primære målgruppe er børn under 13 år samt deres familier. I Poul Erik Bech Fonden ønsker vi at bakke op om mennesker, der møder andre med åbne arme og som har hjertet på rette sted. Barnets Blå Hus i Aalborg er er godt eksempel herpå, og det har vi valgt at påskønne med en donation på 15.000 kr. til finansiering af udflugter, arrangementer, hyggedage/-aftener for børn og familier der er tilknyttet foreningen.

Modtager:Barnets Blå Hus
Støttebeløb:15.000 kr.
Sted:Aalborg, Danmark
År:2016
Website:http://www.barnetsblaahus.dk/afdelinger/aalborg