Avedøre Kirkes Menighedspleje

Poul Erik Bech fonden støtter frivillige foreninger, som gør en forskel for andre. Ved uddeling af juleposer til børnefamilier, som er i en svær økonomisk situation. Avedøre Kirkes Menighedspleje ligger i et sogn med meget socialt boligbyggeri og oplever hvert år, at julen er en stor økonomisk og social belastning for områdets familier. Familierne kan afhente et ansøgningsskema hos én af kirkens præster, som vurderer ansøgningen efter indtægtsforhold, antal børn mm.

Foto: Ole Mik, Hvidovre Avis

Modtager: Avedøre Kirkes Menighedspleje
Støttebeløb: 15.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2020
Website: https://www.avedoere-kirke.dk/