Poul Erik Bech

Rolle
Formand
Indtrådt i bestyrelsen
9. juni 2015. Genvalgt 1. maj 2020 for en 4-årig periode.
Valggrundlag
Fundatsvalgt – stifter
Stilling
Administrerende direktør EDC Poul Erik Bech
Ledelseshverv
 • Bestyrelsesformand for EDC Poul Erik Bech Holding A/S.
 • Diverse bestyrelses- og direktionsposter i datterselskaber til EDC Poul Erik Bech Holding A/S
 • Bestyrelsesformand for EDC Holding A/S og bestyrelsesposter i tilhørende datterselskaber.
 • Bestyrelsesformand for EDC Fonden
 • Bestyrelsesformand for Hjælpefonden for nuværende og tidligere ansatte i ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech.
 • Bestyrelsesformand for Ketty og Poul Erik Bechs almene fond.
 • Bestyrelsesmedlem og direktør i Ejendomsaktieselskabet Landemærket og tilsvarende poster i datterselskaber og associerede selskaber
 • Bestyrelsesmedlem og direktør i Ejendomsselskabet Nobis Aps.
 • Bestyrelsesmedlem og direktør i Handels- og Industriaktieselskabet af 24. oktober 1980
 • Diverse bestyrelses- og direktionsposter i datterselskaber til Handels- og Industriaktieselskabet af 24. oktober 1980
 • Direktør i Setifas aps. og bestyrelses- og direktionsposter i datterselskaber og associerede selskaber
Særlige kompetencer

Poul Erik Bech har stor ledelseserfaring inden for ejendomsmæglerbranchen, bestyrelsesarbejde, erfaring med socialt og humanitært arbejde samt har en betydelig indsigt i bevaringsarbejde i relation til bygningskulturarven. Desuden har han gennem ejerskabet og driften af Kunsthal vARTe indsigt i kunst.

Afhængig/uafhængig
Poul Erik Bech er stifter af fonden og kan derfor ikke anses for uafhængig
Årligt vederlag
0 kr.