Lars Bent Petersen

Rolle
Bestyrelsesmedlem
Indtrådt i bestyrelsen
8. december 2021. Valgt for en 4-årig periode
Valggrundlag
Valgt af Det Kongelige Danske Kunstakademi
Stilling
Rektor hos Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne
Ledelseshverv
  • Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi
  • Rektor for Det Fynske Kunstakademi
Særlige kompetencer

Lars Bent Petersen har et stort kendskab inden for kunst og kan tilskrive sig titler som kunstmaler, billedhugger, konceptkunster, lærer og rektor. Gennem sin karriere har Lars været repræsenteret på flere museer og var bl.a. medstifter og redaktør af Åndustri 1988-1991.

Afhængig/uafhængig
Lars Bent Petersen anses for uafhængig
Årligt vederlag
0 kr.