Kirsten Merete Langkilde

Rolle
Bestyrelsesmedlem
Indtrådt i bestyrelsen
8. april 2019. Valgt for en 4 årig periode
Valggrundlag
Valgt af Det Kongelige Danske Kunstakademi
Stilling
Rektor, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Særlige kompetencer

Kirsten Merete Langkilde har og har haft en lang række tillidsposter i diverse kunstfaglige netværk og på det kunstfaglige uddannelsesområde i Europa. Hun har desuden i en årrække siddet i Kunstrådets Billedkunstudvalg.

Afhængig/uafhængig
Kirsten Merete Langkilde anses for uafhængig.
Årligt vederlag
0 kr.