Hvad støtter fonden ikke?

 

  • Personlige legater til forbedring af egen økonomi samt kursus-, rekreations- og kurophold
  • Studierejser for grupper
  • Studier
  • Børnehaver, vuggestuer og forsamlingshuse
  • Projekter, der har karakter af at være støtte til løbende drift eller administration
  • Erhvervsmæssig virksomhed