Søg om støtte

Henvendelser til Fonden vedrørende en specifik ansøgning skal ske via vores ansøgningsskema. 

Klik på knappen nederst for at gå til ansøgningsskema.

Fondens midler skal anvendes til:

 • At yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, fortrinsvis indenfor kunst, til forskning og videnskabelige arbejder indenfor byudvikling, til uddannelse af enhver art, musikformål, sports- og idrætsaktiviteter for børn og unge, eller til almenvelgørende aktiviteter og humanitært arbejde, dog fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge.
 • At yde støtte til fremme af udsmykning af bygninger, bygningsmiljøer og byrum gennem køb af kunst, der kan udlånes til eller gives til private eller kommuner. Støtte til arbejde og materialekøb, der bevarer bygningskulturarven. Støtte til fremme af bygningsmiljøet til eksempelvis belægningsarbejder, belysning, opførelse af mure og hegn, materialekøb, skiltning og byinventar. Støtte kan gives til for eksempel bevaringsforeninger, der fremmer foranstående. Foranstående støtte skal dog fortrinsvis ske til fremme af initiativer i Varde.
 • At yde støtte til kunstnere gennem køb af disses værker. Værkerne kan udstilles i bygning ejet eller lejet af fonden eller udlånes til udstilling i Poul Erik Bech-koncernens virksomheder eller indgå i udstillinger. Støtte gives også til at skabe et miljø for kunstnere til udøvelse af deres kunst. Støtte kan også gives til indkøb af materialer, maskiner m.m., der indgår ved fremstilling af kunst.
 • At yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling inden for ejendomsmæglerbranchen, herunder til fremme af samarbejdet mellem selvstændigt ejede mæglervirksomheder nationalt og internationalt.
 • At sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber og de øvrige virksomheder, som fonden besidder kapitalandele i/har ejerinteresser i.
 • At yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i Poul Erik Bech-koncernen samt pårørende til sådanne medarbejdere.

Sådan udvælger vi

Ved udvælgelsen lægger vi vægt på, at projektet er gennemarbejdet, frivillige kræfter er involveret og at støtten gives direkte til slutbrugeren og ikke dækker administration. Når det handler om Danmark, har vi en særlig interesse for Varde.

Indstillingsnævnet behandler løbende alle henvendelser og sørger for at kun ansøgninger, der falder indenfor fundatsens rammer og uddelingsstrategi indstilles til bestyrelsen.

En behandlingstid på 2 måneder må forventes.

Hvad støtter Fonden ikke?

 • Personlige legater til forbedring af egen økonomi samt kursus-, rekreations- og kurophold.
 • Studierejser for grupper.
 • Studier.
 • Børnehaver, vuggestuer og forsamlingshuse.
 • Bygge- og restaureringsprojekter vedrørende ejendom, hvor offentligheden ikke har adgang.
 • Projekter der har karakter af at være støtte til løbende drift eller administration.
 • Erhvervsmæssig virksomhed.