Torben Ole Guldberg Faber

Rolle
Bestyrelsesmedlem
Indtrådt i bestyrelsen
18. maj 2016. Genvalgt 1. maj 2020 for en 4-årig periode.
Valggrundlag
Udpeget af Varde Bevaringsforening
Stilling
Fhv. museumsdirektør
Ledelseshverv

Ingen øvrige poster

Særlige kompetencer

Mag. art i Forhistorisk arkæologi og europæisk forhistorie. Tidl. Faglig og administrativ leder af kulturinstitution (Museet for Varde By og Omegn). Bredt orienteret indenfor emner som kunst og kulturhistorie.

Afhængig/uafhængig
Torben Ole Guldberg Faber anses for uafhængig.
Årligt vederlag
0 kr.