Baggrund for fonden

I juni 2015 forærede Poul Erik Bech 60% af aktierne i sin ejendomsmæglervirksomhed til Poul Erik Bech Fonden. 

Oprettelsen af fonden sikrer, som det er kendetegnet for langt større danske fondsejede virksomheder, et godt grundlag for at tænke langsigtet og dermed også medvirke til at sikre virksomhedens beståen. 

I fonden får Poul Erik Bechs mere end 50 partnere endvidere en udødelig medspiller og et stærkt kapitalgrundlag til fortsat at udvikle den enkelte medarbejder og virksomheden den dag Poul Erik ikke længere selv er aktiv i branchen.

Gennem det overskud, der via mæglervirksomheden genereres til fonden, støttes børn, handicappede og flygtninge samt aktiviteter inden for kunst og bygningskultur.